نشست مولفه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز در جهان اسلام برگزار می شود

گروه علمی ـ تخصصی جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران نشست «صلح، افراطی گری و مولفه های همزیستی مسالمت آمیز در جهان اسلام» را ششم دی ماه برگزار می کند.

 نشست «مولفه‌های همزیستی مسالمت‌آمیز در جهان اسلام» با حضور سیدجواد میری  عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سیدفرید العطاس استاد جامعه شناسی دانشگاه ملی سنگاپور و حسن امیدوار برگزار می شود.

نشست «صلح، افراطی گری و مولفه های همزیستی مسالمت آمیز در جهان اسلام» دوشنبه ششم دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ به نشانی بزرگراه جلال آل احمد، زیر پل گیشا، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن شریعتی برگزار می شود.

گروه علمی ـ تخصصی جامعه شناسی صلح انجمن جامعه شناسی ایران با مشارکت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، نشست «صلح، افراطی گری و مولفه های همزیستی مسالمت آمیز در جهان اسلام» را برگزار می کند
 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید