همبستگی اتحادیه جهانی زنان مسلمان با قربانیان کفریا والفوعه

اتحادیه جهانی زنان مسلمان در بیانیه ای حمله به اتوبوسهای حامل مردم مظلوم کفریا و فوعه را محکوم کرد.

به گزارش  تقریب، در این بیانیه آمده است: در دنیای وارونه کنونی که همه روز به جای آرامش و آسایش، اخبار شهادت انسان های بی گناه که عمده زن و کودک هستند به گوش می رسد، گویی دادن بیانیه انزجار از اینگونه ترورها و دهشت ها نیز برای همگان عادی و بدون زجر شده است، وجدان های خفته ای که نه گوش برای شنیدن و نه چشمی برای دیدن دارند. بهتر است بگوییم که انسان های شریک اینگونه حرکتهای تروریستی، نه در خوابند، که خود را به خواب زده اند و مشکل همین است که خفتگان را می توان بیدار کرد اما به خواب زدگان را بیداری نیست.

اتحادیه جهانی زنان مسلمان، انفجار تروریستی بر سر راه کاروان مردم مظلوم کفریا والفوعه را که تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن بیش از 300 نفر شده است را شدیدا محکوم و برای شهدا اجر، برای مجروحین سلامتی، برای بازماندگان صبوری  وبرای بانیان و حامیان آن شفای روح و عقل از درگاه حق خواستار است.
 

کارگروه: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید