نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی

رژیم صهیونیستی هر هفته، نقض های گسترده سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در سرزمین های اشغالی و نوار غزه را مرتکب می گردد.

به گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشربه نقل از"مرکز حقوق بشر فلسطین"، رژیم صهیونیستی  هر هفته، نقض های گسترده سیستماتیک و فاحش حقوق بشر در سرزمین های اشغالی و نوار غزه را مرتکب می گردد.

در بازه زمانی 24 تا 30 فروردین 1396، یک شهروند فلسطینی با شلیک گلوله از سوی نظامیان صهیونیست در منطقه جنوبی "بیت لحم" به شهادت رسیدند.

همچنین نظامیان صهیونیست با شلیک مستقیم به مردم عادی، 7  فلسطینی از جمله 3 کودک را زخمی نمودند.

از طرف دیگر، صهیونیست ها طی این مدت حداقل 39 بار به سمت غیرنظامیان فلسطینی یورش برده که به موجب آن دست کم 40 نفر از جمله 19 کودک به جرم شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز بازداشت شدند.

همچنین در طول این مدت 2 خانه مسکونی مربوط به فلسطینیان در منطقه "المکابر" توسط صهیونیست ها تخریب گردید.

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید