بازدید ظریف از موزه صلح در پارک شهر و شرکت پویندگان راه سعادت

محمدجواد ظریف پس از این بازدید موزه صلح در پارک شهر در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت و سخنرانی کرد.
وزیر امور خارجه امروز همچنین از شرکت پویندگان راه سعادت، تولیدکننده مانیتورهای علایم حیاتی بیمار و دستگاه های الکتروکاردیوگراف و عمق سنج بیهوشی در کشور بازدید کرد.
این شرکت صادرکننده به 45 کشور جهان است.

مرجع:
خبرگزاری فارس
تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید