کدخدایی: برای تحقق صلح و امنیت بین المللی نیاز به ابزارهای جمعی است

 عباسعلی کدخدایی از حقوق دانان شورای نگهبان در همایش روز جهانی صلح اظهار داشت: این که صلح را با چه مفهموم و تعبیری در نظر بگیریم و بخواهیم لوازم آن را برشمریم نکته اساسی است که از آغاز خلقت که بحث صلح مطرح بوده تاکنون هنوز این اختلاف نظرها هست. تعابیری که اندیشمندان معمولا به کار برده و تعابیری که از صلح می کنند بارها مرور و از این تعابیر زیاد استفاده شده است.
وی  ادامه داد: آنچه می تواند به جوامع مختلف آرامش و امنیت واقعی بدهد صلحی است که بر یک مبنای صحیح حاصل شده باشد و محصول یک مبانی دقیق و هدفمند باشد؛ آنچه که در اسلام و آموزه های اسلامی با عنوان صلح عادلانه یاد می کنیم که در مکاتب گذشته هم از آن یاد شده است با این ویژگی صلح را به عنوان آرمان بشریت یاد و اندیشمندان این را عنوان می کردند که این صلح می تواند پاسخگوی نیازهای جوامع مختلف باشد.
کدخدایی اظهار داشت: به همین خاطر هم در اندیشه ها و مکاتب مختلف از صلح تکریم و از آن به نیکی یاد شده و جنگ همیشه مذموم بوده است و البته نه به معنای دفاع و جهاد.
دکتر کدخدایی افزود: همکاری های بین المللی به شیوه های مختلف شکل گرفته است. تلاش هایی که برای شکل گیری جامع بین الملل صورت گرفته و بعد به شکل گیری سازمان ملل متحد برای تامین صلح و امنیت بین المللی، منجر شد.
وی افزود: عده ای معتقد هستند برای تحقق اهداف جامعه بین المللی و صلح و امنیت بین المللی نیازمند ابزارهای جمعی هستیم، که همان نهادها و سازمان های بین المللی هستند وتعداد زیادی از آنها هم اینک در حوزه های مختلف در حال فعالیت هستند.
کدخدایی گفت: اگر ارزش و اهمیت را به ابزار و ساختار بدهیم ناچار می شویم که هر از گاهی سازمان و نهاد جدیدی را ایجاد کنیم. کما این که از زمان شکل گیری نهادهای اولیه از اواخر قرن 19 به بعد درگیر این موضوع هستیم که نهادهای جدید جایگزین شدند و در مقابل این ها عده ای هم آمدند و این نظر را رد کردند.
کدخدایی با بیان اینکه تعریف منافع ملی به کشورها واگذار شده و این سبب هرج و مرج در نظام جهانی می شود، افزود: در این روش فکری (واقع گرایی) تصمیم نهادهای بین المللی تا زمانی قابل قبول هستند که منافع برخی از کشورها لحاظ شود. نمونه های تاریخی زیادی از این موضوع وجود دارد که کشورها از نهادهای بین المللی به دلیل تامین نشدن منافع شأن خارج شدند.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: با این وضعیت نظام بین المللی مشخص نیست صلح واقعی، عادلانه و منصفانه چه زمانی قابل دسترسی خواهد بود ولی تاثیرگذاری کشورهای قدرتمند نباید ما را از پدید آمدن صلح ناامید کند.
کدخدایی عنوان داشت: وضعیت جامعه جهانی نسبت به صلح منصفانه و صلح عادلانه نابهنگام است.
این استاد دانشگاه درباره دسترسی به صلح گفت: همکاری کشورهای در حال توسعه ‌با یکدیگر در این جهت می تواند تاثیرگذار باشد و باید در این جهت معیارهای مشترکی تعریف شود و سعی کنیم به این معیارهای مشترک دست پیدا کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید بر اینکه دستیابی به صلح پایدار و دایمی از خواست های جامعه بشری است، افزود: ولی در ابتدا باید با معیارهایی به آرامش منصفانه دست یابیم.
کدخدایی اظهار کرد: تا زمانی که سهم هر کشور در نهادهای بین المللی تعریف و توزیع نشود به صلح پایدار، منصفانه و همچنین عدالت نخواهیم رسید.
وی تاکید کرد: تا زمانی که تنها به حفظ وضع موجود و جلوگیری از بروز جنگ بسنده کنیم به صلح دست پیدا نخواهیم کرد و باید مبنای صلح عادلانه و منصفانه تبیین شود که در این جهت وحدت نظر بین کشورهای در حال توسعه نیاز است.

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید