نقاشی صلح کودکان سوری در بیروت

 نقاشی های کودکان سوری و لبنانی با مضمون «صلح» به منظور گسترش صلح از طریق هنر وارد بازارهای بیروت شد.

کودکان سوری و لبنانی این نقاشی ها را در سایزها،سبک ها و با کیفیت های مختلف با مضمون هایی که نشان دهنده صلح هستند،کشیده اند.

«پروژه پروانه» در نتیجه جنگ کنونی در سوریه راه اندازی شد تا یکی از بزرگ ترین چالش هایی که که امروز،منطقه با آن مواجه است را به نمایش بگذارد.

این چالش بزرگ ،«آوارگی اجباری» است که مهاجران را با رنجی بزرگ مواجه کرده است و برای جوامع میزبان هم بسیار چالش برانگیز شده است.

حدود 30 درصد از جمعیت کنونی لبنان را مهاجران سوری تشکیل می دهند و نیمی از آنها کودکان هستند.

حدود 500 کودک از 22 مدرسه در سراسر لبنان و بیش از 130 کارگاه هنری نیز در این طرح شرکت داشتند.

به گفته ترتیب دهندگان این پروژه،کارگاه های هنری وسیله ای برای کاهش تنش در جوامع مختلف و گسترش فرهنگ صلح و درک دوجانبه میان کودکان سوری و لبنانی بودند.

در برخی از این نقاشی ها چادرهای سازمان ملل دیده می شوند که مهاجران سوری در شمال لبنان در آنها زندگی می کنند.

 

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید