تبیین مفهومی صلح و عدالت با تأکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری دام عزه العالی

دکتر طوبی کرمانی در هم اندیشی بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای با موضوع صلح و عدالت بر ضرورت تبیین مفهومی صلح و عدالت با توجه به اندیشه های مقام معظم رهبریدام عزه العالی تاکید نمود.
دکتر طوبی کرمانی گفت: در یک نگاه عالمانه، رسالت ادیان به کمال رساندن انسان¬هاست. از سوی دیگر کمال و سیر به سوی خیر، جز در سایه صلح و آرامش و عدالت، اگر ناممکن نباشد بسیار دشوار است .
دکتر کرمانی در ادامه به این نکته اشاره نمود که اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص صلح و عدالت، آیات قرآن و آموزه های دینی است. ورود رهبری به موضوع عدالت از چشم‌انداز جایگاه و نقش ممتاز دینی بوده است و بر این اساس اولین ویژگی متمایزکننده دین از سایر منابع معرفتی، آن است که دین هدف خود را اقامه عملیِ عدالت قرار داده است و آن را هدفی برای تحقق عبودیت در حیات فردی و جمعی انسانی می‌داند.
از نگاه رهبری عدالت باید گفتمان حاضر در صحنه مردم و مسئولان و به خصوص نسل‌های تازه باشد . در واقع عدالت باید همیشه نصب العین جامعه بوده و مورد مطالبه و درخواست عمومی قرار گیرد تا محقق شود.
وی با اشاره به مفهوم عدالت از نگاه مقام معظم رهبری دام عزه بر این نکته اذعان داشت  که رهبر انقلاب به سه دلیل بحث عدالت را مطرح و بر اهمیت راهبردیِ آن تاکید می‌کنند: لزوم گفتمان عمومی شدن عدالت، پرهیز از سعی و خطا در دهه چهارم انقلاب در اقامه عدالت و توجه به عنصر عدالت در پیشرفت در دوران پیشرفت جمهوری اسلامی.
دکتر کرمانی افزود: در پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران- حضرت آیه الله خامنه ای- به این نكته ، به دقّت توجّه شده است که" صلح بايد بر مبناي عدالت و با معرفت به كرامت انسان و به دور از اغراض قدرتمداران عالم باشد. تحميل سكوت و تسليم بر مردمي كه به دفاع از حقِّ پايمال شدة خود، برخاسته اند، آن صلحي نيست كه پيام آورانِ صلحِ آسماني، به آن دعوت كرده اند".
وی در پایان با اشاره به وظيفة رهبران ديني و نخبگان جامعة انساني، اظهار داشت: خواص مي‌توانند نقشِ خود را در زمينة ايجاد مطالبات صلحِ عادلانه در مردم، توانا سازي توده‌ها براي تصميم سازي و مشاركت سياسي آگاهانه، ايفا و مديريت جامعة جهاني عهده دار باشند و باارائة طرح ها و الگوهاي مناسب و گنجاندنِ آنها در دستور كار دولت ها و جامعة بين المللي، افزودن اهرم هاي فشار بر سلطة جهاني، تمركز و توجّه ويژه به مسألة "صلح عادلانه" ایفاگری کنند.  اين افراد بلحاظ وضعيت خاصِّ برخورداري از تواناييِ علمي، تحليلِ شرايط، روابط اجتماعي، با يادآوريِ كرامت و عزّتِ انساني و جايگاه الهي وي در عالم هستي، بيداريِ وجدان هاي خفته را بیدار کنندكه " انسان، خليفه خدا در زمين، حامل بار امانت الهي، بهترين آفريدة خدايي كه روح خدا در او دميده شده، شايسته سجود فرشتگان،  برگزيده خدا، آزاده و مختار و در عين حال مسؤول و مكلّف، و بلاخره، موجودي، به عظمتِ همة عالم است. نخبگان به دو طريقِ مقابلة با مستكبران و نيز با شيوه هايِ برگرفته از فطرت انساني و با باز شناسيِ انسان به خويش، اعمِّ از كرامت ها و آسيب ها، همواره در طول تاريخ، نهانخانة وجودِ انسان را مخاطب ساخته و در ايجاد و تحكيم مفاهيمِ ارزشي موفق بوده¬اند. آدمي با شناخت كرامت خويش، خود را به دنيا مشغول و به¬گناه آلوده نمي سازد. خود را كم و بي ارزش ندانسته و عزّت خويش به ثمني بخس به سلطه گران نمي فروشد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید