دکتر سعید رضا عاملی: عدالت گرايي امري فراجغرافيايي و فراملي است

دکتر سعید رضا عاملی در هم  اندیشی بازخوانی

دکتر سعید رضا عاملی در هم اندیشی بازخوانی اندیشه های امام خامنه ای با موضوع صلح و عدالت با اشاره به نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپایی بر عدالت گرایی را امری فراجغرافیایی و فراملی دانست، امام خامنه ای در این نامه جوانان اروپایی را به کنترل احساسات و هیجانات تاکید نمودند.

وی ارسال نامه امام خامنه ای به جوانان اروپایی را به این دلیل مهم دانست که منشا هر گونه جنگ در درون کشورهای امریکایی و اروپایی ایجاد می شودچرا که مرجعیت سلطه در آنجاست و باید جامعه جهانی به اتفاق در کشورهای اروپایی و امریکایی تغییرات اساسی ایجاد نمایند.

ایشان در ادامه افزود اولا در فضای جهانی ظلم و بی عدالتی یک مسءله جهانی نهادی و سرایت بخش و نظام مند است چرا که اگر ظلمی از هر نقطه ی  جهان سرایت کند این ظلم به تمامی جهان سرایت خواهد نمود .

وی در مورد عدالت بر این نکته تاکید نمود که هر نوع راه حل عدالت گراینه بدون توجه به اخبار حهانی و جغرافیایی آن نمی تواند موجب تامین عدالت حتی در محیطهای محدود بومی شود.

دکتر عاملی با اشاره به نهاد سازی جهانی ، بر مبنای تامین حقوق اقلیت کوچک در زیر پا گذاشتن جامعه بزرگ جهانی تاکید نمود و همچنین بر این امر اذعان داشت که نهادهای بین المللی باید جهان را اداره نمایند.

از دیگر مسائلی که دکتر عاملی در این هم اندشی به آن پرداخت مسئله اسلام هراسی در جهان و داخل جهان اسلام بود که در راستای اسلام هراسی و نفرت زایی نسبت به اسلام به مواردی چون دور کردن مسلمانان از جهان اسلام ، مشروعیت بخشیدن به جنگ و تفرقه و جداسازی مسلمانان جهان اشاره نمود.

دکتر عاملی در انتهای سخنانشان  شکل گیری فضای مجازی را با شعار آیکن مبنی بر یک اینترنت برای همه جهان را مطرح نمود که این خود به نوعی بازخوانی تفکر استثناگرایانه همه ی جهان برای یک آمریکاست.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید