چاپ کتاب «فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی» به قلم سیدقاسم حسنی

مجموعه مقالات نخستین همایش «فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی» به کوشش سیدقاسم حسنی استادیار دانشگاه مازندران توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری چاپ شد.

این کتاب مشتمل بر ۲۷مقاله و۶چکیده شامل واکاوی اهمیت حضور آموزش‌های هنری در برنامه درسی صلح محور، فرهنگ میانجی‌گری؛ ساز و کاری برای حل اختلاف و صلح و دوستی، گردشگران فرهنگی ورودی به ایران؛ سفیران صلح بین المللی، تغییر آب و هوا؛ تهدید صلح و امنیت جهانی، فرهنگ صلح و دوستی در ادبیات ایران زمین با مروری بر شاهنامه و... است.

در مقاله گردشگران فرهنگی ورودی به ایران؛ سفیران صلح بین المللی که به کوشش اکرم‌السادات حسینی، محمد حسن ذال و نازنین تبریزی تهیه شده آمده است: امروزه گردشگری به یکی از بزرگ‌ترین صنایع جهان تبدیل شده است که هم از لحاظ اقتصادی و تجاری و هم از دیدگاه روابط بین‌المللی و دیپلماسی عمومی حائز اهمیت است.

جهانگردی یکی از شیوه‌های برقراری ارتباط فرهنگی میان ملت‌ها و دست یافتن به ادراکی درست از سرزمین‌ها و مردمان آن محسوب می‌شود، در این راستا گردشگری فرهنگی با توجه به ماهیت آن یکی از مطلوب‌ترین انوع گردشگری است که درآن گردشگران به دور از تعصبات غیر منطقی و با نگاهی توأم با احترام نسبت به فرهنگ و تمدن جامعه محلی، تصویری واقعی از آن‌ها را به جهان مخابره می‌کنند.

از این رو می‌توان گردشگران فرهنگی را سفیران صلح در میان کشور‌ها قلمداد کرد.

سید محمد بهشتی در درآمدی بر این کتاب نوشته: اغراق نیست اگر بگوییم صلح است که توانسته از دل اینهمه تنوع طبیعی، چنین تاریخ پرفراز و نشیب و متشتتی واین اندازه تنوع فرهنگی موجودیتی یکپارچه و واحد چون ایران را بیافریند.

به این اعتبار ایران برخوردار از تجربه تاریخی صلح است و از این جهت در جهان امروز که تنوع بسیار در معرض تخاصم است و حتی ممکن است جلوی تداوم فرهنگی را بگیرد، ایران به استناد تجربه تاریخی‌اش می‌تواند مرجع دیگران برای تدبیر تنوع فرهنگیشان باشد.

در این معنی ایران چون بلد راهی است که می‌تواند کشتی جهان شدن را با به رسمیت شناختن تنوع و اشاعه صلح در میان این تنوع جهانی به سرمنزل مقصود برساند.

گفتنی است، نخستین همایش ملی «فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی» هفته گذشته در محل پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد که درآن درباره صلح و دوستی در آموزه‌های دینی اسلام و... سخن گفته شد و تصریح شد که تحقق صلح بدون خرد باوری دموکراسی و انسان باوری ممکن نیست.

سید محمد بهشتی ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، طی سخنانی در این همایش تصریح کرد که بر خلاف دنیایی که تنوع فرهنگی را تهدید می‌داند، اگر از تنوع فرهنگی به درستی استفاده شود نه تنها تهدید نیست بلکه مزیت و تقویت کننده صلح خواهد بود.

افتتاحیه همایش با رونمایی از کتاب همایش فرهنگ صلح و تنوع فرهنگی و اجرای موسیقی کردی همراه بود.

در این همایش همچنین سخنرانی‌هایی با عناوین؛ صلح و دوستی در آموزه‌های دینی، صلح درونی زمینه‌ای برای شکل گیری صلح جهانی، ایران نماد ژیوپولوتیک تنوع فرهنگی و صلح، صلح جویی و ستیزه‌گری در فرهنگ، زبان و صلح، فرهنک آشتی و صلح در سنت زرتشتی، صلح پایدار راهی برای مقابله با خشونت، صلح و مبانی حقوق بشر در دین زرتشت، صلح هخامنشی، گرانیگاه تاریخ، پروژه پارک صلح بالکان، تنوع زبان و وحدت ملی و غیره ارایه شد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید