دومین هم اندیشی تخصصی بازخوانی اندیشه های مقام معظم رهبری در حوزه صلح و عدالت برگزار می شود

«مجمع جهانی صلح اسلامی» با همکاری «مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری» و «پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی » دومین هم اندیشی تخصصی صلح و عدالت با عنوان «بازخوانی اندیشه¬های مقام معظم رهبری در حوزۀ صلح و عدالت» را با شرکت جمعی از نخبگان و اندیشمندان ایران اسلامی برگزار می کند.
با توجه به  شرایط حاکم بر عرصۀ بین المللی و نیاز جهان معاصر به برقراری صلح، عدالت و امنیت از جمله تأکید محور 16 سند توسعه پایدار سازمان ملل و نیاز به گفتمان سازیهای بین المللی صلح و عدالت که مبتنی بر اندیشه های اسلامی است، مجمع جهانی صلح اسلامی این هم اندیشی را روز دوشنبه دهم اردیبهشت ماه سال جاری در مرکز همایش های بین المللی غدیر در قم برگزار می نماید.
 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید