برگزاری نهمین همایش بین‌المللی دین و معنویت در اسپانیا

دانشگاه گرانادا در اسپانیا، نهمین همایش بین‌المللی دین و معنویت در جامعه را برگزار می‌کند.

دانشگاه گرانادا روز جمعه ۴ خرداد ۹۷ را آخرین مهلت برای ارسال مقالات به این همایش اعلام کرده است.

حوزه مقالات ارسالی شامل کلیه شاخه‌های مطالعات دینی است که به نقش مذهب و معنویت در جامعه می‌پردازد. موضوع مقالات در زمینه‌هایی از جمله بنیادهای دینی، جامعه دینی، شباهت‌ها و تفاوت‌های ادیان و سیاست‌ دین عنوان شده است.

همچنین تمرکز اصلی مقالات بر موضوع نمادهای جهانی دین: تأثیرات متقابل و ارتباطات خاص خواهد بود.

کارگروه: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید