نشست دستاوردهاى جمهورى اسلامى ایران در حوزه حقوق بشر آغاز شد

نشست دستاوردهاى جمهورى اسلامى ایران در حوزه حقوق بشر، دقایقى پیش در مرکز مطالعات بین الملل وزارت امور خارجه آغاز شد.

در این نشست برخى سفرا و دیپلمات هاى خارجى مقیم تهران حضور دارند.

«غلامحسین دهقانى» معاون حقوقى و بین الملل وزارت امور خارجه، «کاظم غریب آبادى» معاون بین الملل ستاد حقوق بشر جمهورى اسلامى ایران، «معصومه ابتکار» معاون زنان و خانواده ریاست جمهورى و «شهیندخت مولاوردى» دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندى، اعضاى هیئت اداره کننده نشست دستاوردهاى جمهورى اسلامى در حوزه حقوق بشر هستند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید