در همایش افشای حقو ق بشر آمریکایی؛ دکتر عامری بر پاسداری از حقوق بشر و کرامت انسانی در جهان تاکید کرد

همایش روز افشای حقوق بشر آمریکایی با همکاری مجمع جهانی صلح اسلامی و مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در روز 12 تیر ماه برگزار شد.در این همایش دکتر داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی بر کرامت انسانی که از اصول بنیادین حقوق بشر است تاکید نمود.
دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی  در پنل تخصصی همایش روز افشای حقوق بشر آمریکایی در حوزه هنری انقلاب اسلامی در اجماعی از نخبگان همچون دکتر اصلانی ،دکتر طلابکی،دکتر عباسی اصل و ... به ایراد سخنرانی پرداخت.
دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی اظهار کرد؛برخورداری از حیثیت و کرامت انسانی برابر، از اصول بنیادین حقوق بشر است که هر انسانی فارغ از رنگ، نژاد، ملیت، قومیت و مذهب از آن برخوردار است. از این رو جوهر و مبنای حقوق بشر، پاسداری از حیثیت و کرامت انسانی است. همین اهمیت باعث شده است که حفظ حقوق بشر و ارتقاء کرامت فردی و جمعی انسان ها همواره از دغدغه های ابناء بشر تاکنون بوده است.
وی افزود :جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس اصول و مبانی دینی و فرهنگی خود از شروع انقلاب اسلامی تاکنون تلاش های بسیاری در حفظ و احیای حقوق از دست رفته ملت خود و ملت های تحت ستم در اقصی نقاط جهان انجام داده و همواره در ابعاد داخلی و بین المللی به انحاء گوناگون آن را مطرح کرده است.
در ادامه وی افزود: در این بین برخی دولت ها که خود را مدعی حفظ و رعایت حقوق بشر در جهان معرفی می کنند، با اقدامات و فعالیت های ضد انسانی و ضد بشری خود همواره حقوق بشر را در ابعاد داخلی و خارجی تهدید و نقض کرده اند. از آن جمله می توان دولت آمریکا را نام برد که به طور قطع و بر اساس شواهد و دلایل متعدد بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان محسوب می شود.
ایشان اضافه کرد: ایالات متحده که داعیه حقوق بشری و نبرد علیه تروریسم در جهان را دارد، خود بزرگترین ناقض حقوق بشر و بزرگترین تروریسم دولتی در دنیا محسوب می¬شود. این واقعیت برخواسته از ماهیت اهداف و اصول سیاست خارجی این کشور است که راه رسیدن به آنها از مسیر اشغالگری و تروریسم می¬گذرد.
به نظر می رسد با توجه به نفوذ دولتمردان آمریکا در برخی از دستگاه ها و نهادهای بین المللی خیلی نمی توان از آنها انتظار کمک داشت، پس راهکار مهم و اساسی بهره گیری از نخبگان و آزادی خواهان جهان به ویژه در قالب NGO ها که ارتباط مستمر و عمیق تری با شهروندان و توده ها دارند می توان به مقابله با فعالیت های ناقض حقوق بشر پرداخت.
در پایان تأکید می شود چنانچه قوانینی جهان شمول و فراگیر با همکاری و توافق همه جانبه، در ادبیات و رفتار ملی و بین المللی حاکم گردد و ضمن احترام به شاخص های هویتی ملل و اقوام مختلف، بر نگاه یکسان به همه جامعه بشری تأکید ورزد؛ بی گمان ائتلافی جهان شمول برای تحقق صلح و عدالت در جهان را به وجود آورده و جهانی عاری از ترور، خشونت و ناامنی را تحقق خواهد بخشید.

//00

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید