صلح یکی از بزرگترین دغدغه های تاریخ بشر بوده است

محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری مهمان دیگر این نشست در ادامه بیان کرد: صلح یکی از بزرگترین دغدغه های تاریخ بشر بوده و امروز حلقه مفقوده دنیا است که باید بیش از گذشته مورد توجه واقع شوند.

عباسی افزود: نسل سوم حقوق بشر بر پایه برادری استوار است و مباحثی از جمله صلح، محیط زیست و توسعه پایدار را در خود جای می دهد و یک شعار دارد اینکه جهان به مثابه یک خانواده است.

وی تصریح کرد: باید به این نکته توجه داشته باشیم وقتی از صلح سخن می گوییم منظور تعریف کلاسیک آن یعنی فقدان جنگ نیست، چنین تعریفی برای نسل سوم حقوق بشر پذیرفته نیست.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری تاکید کرد: امروز در تعریف صلح غیر از نبود جنگ با نیاز به امنیت غذایی و سیاسی و همچنین دموکراسی رو به رو هستیم. ما به یک حکمرانی شایسته در جهان نیازمند هستیم.

عباسی گفت: " حق بر صلح " به عنوان یک نیاز ذاتی بشر تلقی می شود و قابل ابطال و تضییع نیست و باید برای احیای آن تلاش کنیم. دستیابی به صلح بدون احترام به حقوق بشر میسر نخواهد شد.

وی ادامه داد: رعایت حقوق بشر هم در زمان صلح و هم در جنگ لازم الاجراست. امروز تروریسم یه تهدید جدی در سطح جهانی است. یکی از چالش های بشری، نگاه ابزاری غرب به صلح است. صلحی که مبتنی بر عدالت نباشد پایدار نخواهد بود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید