سلطه ستیزی لازمه برقراری صلح پایدار جهانی است

 دکتر اکبری  مسئول محترم دبیرخانۀ بیداری اسلامی در همایش روز جهانی صلح 2018 گفت : با توجه به شرایط کنونی نظام سلطه از یک اقتدار زورمدارانه برخوردار است .

وی افزود :نظام سلطه جهانی به دلیل اندیشه لیبرال دموکراسی که به دنبال سیطره بر جهان است تلاش می کند همه کشورها و قدرت ها را با خودش هماهنگ کند و درصدد این است که بعد از فروپاشی شوری یک سایتیکو2 را اجرا کند.

وی تصریح کرد :برای اجرای این قضیه تلاش می کند بین کشورهای اسلامی  اختلاف بندازد و قدرت های اسلامی ضعیف شوند  تا سلطه و سیطره امریکا محقق شود. بنابراین امریکایی که امروز مدعی برقراری صلح  جهانی بر اساس نظام لیبرال دموکراسی است سابقه این کشور در طول 250 سال عمر خودش 222 سال در جنگ بوده و بیش از 90 کشور دنیا را اشغال کرده است.

ایشان در پایان گفت :از زمان جنگ جهانی دوم  که میدان سلطه گری از انگلیس تحویل گرفت و تا امروز  همواره در دنیا برای برقراری دنیای صلح مورد نظرش جنگ کردند. بنابراین اگر صلح در جهان امروز پایدار شود باید  سلطه گر و ظالم از بین برود و یا  باید جلوی سلطه گری گرفته شود. اگر امروز خواهان  صلح پایدار در جهان هستیم  باید کشورهای جهان با نظام سلطه مبارزه بکنند و بتوانند به حقوق اولیه خودشان برسند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید