مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی: آمریکا در جنگی ناکام در افغانستان گیر افتاده است

عضو ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در کتابی نوشت که آمریکا در افغانستان در جنگی ناکام گیر افتاده است که هیچ چشم‌اندازی از پیروزی پایدار وجود ندارد.
 «آنتونی.اچ کوردزمن» رئیس کرسی «آرلی.ای برک» در  مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در کتابی نوشت که آمریکا باید در این برهه حساس تصمیم‌های حیاتی را درباره آینده جنگ‌های خود در افغانستان، عراق، سوریه و یمن بگیرد.

وی افزود: اکنون آمریکا در چهار جنگ ناکام گیر افتاده است که هیچ چشم‌اندازی برای پیروزی پایدار در آن وجود ندارد، مگر آنکه امکان از بین بردن تهدیدات کنونی از طریق نظامی وجود داشته باشد.

این تحلیلگر آمریکایی ادامه داد: در حال حاضر مشخص نیست که پیروزی‌های تاکتیکی در برابر دشمن کنونی سبب برقراری موقت صلح شود. بسیار واضح است که هرگونه صلح واقعی و مداوم مستلزم پیروزی در سطح غیرنظامی و همچنین نظامی است و چنین پیروزی سه جزء حیاتی دارد: اتحاد سیاسی، حکومتداری موثر و پیشرفت اقتصادی. پیشرفت اقتصادی باید به معنی پیشرفت برای تمام مردم این کشورها باشد تا مشوقی دایمی برای اتحاد و همکاری میان جناح‌های مختلف و بزرگ وجود داشته باشد.

در حالی که جنگ آمریکا در افغانستان وارد هجدهمین سال خود شده است اخیرا مرکز تحقیقاتی «پی.ای.دابلیو» اعلام کرد که 49 درصد از مردم آمریکا معتقدند ارتش آمریکا در طول این سال‌ها به اهدافش در افغانستان نرسیده و غالبا شکست خورده است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید