استقبال یمنی‌ها از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن ضمن اعلام استقبال یمنی‌ها از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح گفت زمان آن فرا رسیده است که جهان بداند چه کسی مخالف صلح است و چه کسی خواهان آن.
محمد علی الحوثی، رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت: «از تلاش‌ها برای دستیابی به صلح استقبال می‌کنیم.»

محمد علی الحوثی گفت: «ما اظهارات وزارت خارجه انگلیس را مورد بررسی قرار می‌دهیم و به طور مستمر با نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن تماس داریم.»

رئیس کمیته عالی انقلاب یمن گفت: «جدیت داشتن، آن هم در زمانی که به خاطر محاصره و بمباران یمن به دست متجاوزان اوضاع انسانی و معیشتی کشور به وخامت گراییده امری مطلوب است.»

وی افزود: «همچنان که پیشتر از آمادگی خود برای صلح خبر دادیم و از آن استقبال کردیم هم اکنون نیز تمامی تلاش‌ها را در زمینه دستیابی به صلح که در چارچوب مصلحت همگانی باشد ارج می‌نهیم.»

محمد علی حوثی ادامه داد: «ما خواهان آن هستیم که در جلسه آتی شورای امنیت سازمان ملل متحد نماینده‌ای از سوی ملت یمن نیز شرکت داشته باشد چرا که تا کنون صدای مخالف اشغالگران شنیده نشده است.»

وی تاکید کرد: «آن که در شورای امنیت نماینده دارد طرف متجاوز به یمن یا مزدوران آن‌ها هستند و این حق ملت یمن است که دیدگاه‌های خود را تبیین کند و مخالفت خود را با اشغالگری نشان دهد. زمان آن فرا رسیده است که جهان بداند چه کسی مخالف صلح است و چه کسی خواهان آن.»

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید