نخستین کنفرانس بین‌المللی صلح و حل منازعه برگزار می‌شود

نخستین کنفرانس بین‌المللی صلح و حل منازعه ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ حول دو محور مطالعات صلح و حل منازعه برگزار می شود.

دانشگاه تهران با همکاری دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران و کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران در نظر دارد نخستین کنفرانس بین‌المللی «صلح و حل منازعه» را در روزهای ۹ و ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ حول دو محور مطالعات صلح و حل منازعه برگزار کند.

محورهای این همایش که به همت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران برگزار می‌شود از این قرار است :

محورها و موضوعات مطالعات صلح

مفاهیم کلیدی در مطالعات صلح

مکاتب و نظریه های صلح

نقش ادیان در ایجاد صلح و همزیستی

راهبرد های ایجاد و حفظ صلح

و خشونت روانشناسی صلح

و خشونت جامعه شناسی صلح

و خشونت انسان شناسی صلح

نحوه آموزش فرهنگ صلح و همزیستی از سطوح ابتدایی تا عالی

رابطه اخلاق با صلح و خشونت

خشونت نسبت حقوق انسانها با صلح

نقش رسانه ها، در ایجاد صلح

نسبت صلح و توسعه

نقش هنر، ادبیات، ورزش و ... در صلح

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید