امضای تفاهم نامۀ همکاری مشترک بین «مجمع جهانی صلح اسلامی» و «کمیسیون ملی یونسکو- ایران

به منظور بسط و توسعۀ همکاری های مشترک فرهنگی، علمی، پژوهشی و اجرایی، تفاهم نامه همکاری مشترک بین مجمع جهانی صلح اسلامی» وکمیسیون ملی یونسکو-ایران بسته شد.

این تفاهم نامه امروز با حضور دکتر داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی و دکتر حجت الله ایوبی دبیر کمیسیون ملی یونسکو در دفتر کمیسیون ملی یونسکو به منظورتقویت همکاری های بین المللی در حوزه صلح با استفاده از ظرفیت های هم افزا در حوزه فعالیت های بشر دوستانه با بهره گیری از ارتباطات بین المللی و توسعه همکاری گروه های مردم نهاد و شبکه نخبگان به امضا رسید.
 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید