جریان الوفاء بحرین کشتار شیعیان عربستان را محکوم کرد

جریان وفاء اسلامی بحرین کشتار شیعیان توسط نیرو های آل سعود در منطقه "أم الحمام" در قطیف عربستان را محکوم کرد و آن را یک جنایت دانست که به دستور دولت آمریکا به عنوان حامی رسمی رژیم آل سعود، انجام می شود.
جریان وفاء اسلامی بحرین کشتار شیعیان توسط نیرو های آل سعود در منطقه "أم الحمام" در قطیف عربستان را محکوم کرد و آن را یک جنایت دانسته که به دستور دولت  آمریکا به عنوان حامی رسمی رژیم آل سعود، انجام می شود.متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نیرو های جنایتکار رژیم آل سعود، اهالی منطقه "أم حمام" را حدود 15 ساعت مورد محاصره قرار داده تا افرادی که از سوی سازمان اطلاعات آل سعود تحت تعقیب بودند را دستگیر کند، لذا نیرو های جنایتکار اقدام به ترساندن شهروندان و تخریب خانه های آنان کردند که جوانان شجاع منطقه در برابر تعرض مزدوران آل سعود ایستادند و این امر منجر به شهادت 7 نفر شد.

این جنایت بیانگر اصرار آل سعود بر غرق شدن در خون مسلمانان  و انسان های بی گناه در سرزمین حرمین شریفین و تمامی کشور های اسلامی است که از جنگ ها و فتنه انگیزی هایی رنج می برند که با اموال آل سعود حمایت می شود.
این جنایت وحشیانه دلیلی است بر اینکه حکومت کینه توز آل سعود از حوادث، تجربه ها و شکست خود در سیاست های جنایتکارانه خود عبرت نمی گیرد و باید ملت حجاز را در سرنگونی این رژیم و محاکمه جنایتکاران آن حمایت کرد.

این جنایت به دستور دولت آمریکا به عنوان حامی رسمی رژیم خونریز آل سعود انجام گرفته و آمریکا مسئول این جنایت است؛ چرا که آمریکا روی جنایت رژیم آل سعود در یمن سرپوش گذاشته و انواع حمایت سیاسی و نظامی را ارائه داده است.

ما این جنایت وحشیانه که با سالگرد شهادت آیت الله باقر النمر همزمان شده را محکوم کرده و با هم نوعان خود در منطقه شرق عربستان اعلام همبستگی می کنیم و از سازمان ها و کشور های آزاده جهان می خواهیم که این جنایت را محکوم کنند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید