اسلام هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است

نماینده دائم دولت پاکستان در سازمان ملل با اشاره به افزایش موج نژادپرستی و برترپندازی در غرب هشدار داد: ترویج اسلام هراسی تهدید جدی برای صلح جهانی محسوب می شود.
خانم 'ملیحه لودی' طی سخنرانی در نشست تصویب قطعنامه در محکومیت نفرت پراکنی و تعصب مذهبی در سازمان ملل افزود: امروز اسلام هراسی تبدیل به یک پدیده جهانی شده است بنابراین برای مبارزه با این معضل نیاز به همکاری جهانی و هماهنگ است.
وی اظهار داشت: تصویب قطعنامه در محکومیت نفرت پراکنی در سازمان ملل نشان دهنده تعهد و عزم مشترک همه ما علیه نژادپرستی و برترپندازی است.
نماینده دائم پاکستان تاکید کرد: حادثه تروریستی اخیر در نیوزیلند نمونه بارزی از یک پدیده رو به رشدی است که ریشه در نفرت، نژادپرستی و افراط گرایی و همچنین برتری نژاد سفید دارد.
وی گفت: ظهور ایدئولوژی افراطی، پوپولیستی و نژادپرستی در نظام دموکراسی و لیبرال غربی به ویژه در برخی از مناطق نزدیک ما باعث شعله ور شدن آتش فتنه انگیزی، عدم تحمل و اشاعه احساست ضداسلامی می شود.
ملیحه لودی تاکید کرد: باید به حقوق بشر، تنوع فرهنگ و مذهب، عقائد و سنت ها احترام گذاشت و برای این هدف باید یک گفت وگوی جهانی را آغاز کنیم.
وی با ابراز همبستگی با مردم و دولت نیوزلیند و قدردانی از نخست وزیر این کشور برای مدیریت وضعیت اخیر پس از حمله به مساجد کرایست چرچ، تاکید کرد: پاکستان همواره در مسیر رواداری مذهبی و تقریب ادیان الهی گام برمی دارد و ما متعهد هستیم که اجازه ندهیم نفرت انگیزی و تعصب باعث ظهور افرادگرایی و خشونت در جامعه ما شود.
در پی برگزاری نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی در استانبول به درخواست کشورمان جهت بررسی حمله سبعانه به مسجد کرایست چرچ نیوزیلند، قطعنامه ای در محکومیت اقدام فوق از سوی رئیس ادواری سازمان یادشده در اجلاس عالیرتبه مجمع عمومی مطرح و با اجماع به تصویب رسید.
در حمله تروریستی به دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، نزدیک به 50 نمازگزار مسلمان کشته شدند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید