نابخردي امريکا همبستگي ملي را تقويت کرد

 سفير ايران در ايتاليا با جمعي از خبرنگاران رسانه هاي جمعي ايتاليا آخرين تحولات مهم ايران و منطقه و همچنين روابط رم و تهران را بررسي کرد.
"حميد بيات" اقدام غير قانوني آمريکا در تروريست خواندن سپاه پاسداران را موجب همبستگي ملي در کشورمان دانست.
"بيات" در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما در رم گفت: در اين نشست مجموعه مباحثي درباره آخرين تحولات در ايران و منطقه بررسي شد.
وي افزود: سيل در ايران و اقدام غير قانوني و غير منطقي آمريکا در تروريست خواندن سپاه پاسداران و همچنين روابط دو جانبه با ايتاليا از جمله محورهاي مهم گفتگوها با خبرنگاران ايتاليايي بود.
"بيات" گفت: با توجه به نوع پردازش و انعکاس وقايع اخير کشورمان در رسانه هاي ايتاليا، اين نياز احساس شد که مسايل مربوط به کشورمان را به خصوص با توجه به تاثيرگذاري سياست هاي امريکا بر رسانه هاي جهاني و به ويژه رسانه هاي غربي، از جمله سو استفاده از بحران سيل در ايران و تلاش بر وارونه جلوه دادن حقيقت توضيح دهيم.
"بيات" همچنين گفت: در جمع خبرنگاران ايتاليايي درباره اقدام غير منطقي و نابخردانه آمريکا در تروريستي خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي توضيحاتي داديم و تاکيد کرديم که اين اقدام آمريکا برخلاف تصورش نه تنها مورد تضعيف سپاه نمي شود، بلکه موجب همبستگي بيشتر و همت جدي تر تمام اقشار جامعه کشور از سپاه شده است.
وي بررسي روابط دوجانبه و چگونگي اين روابط در پرتو شرايط حاصل شده از تحريم ها را موضوع ديگر اين نشست صميمانه خبري دانست.
در اين نشست خبرنگاران تعدادي از خبرگزاري ها و راديو و تلويزيون ايتاليا حضور داشتند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید