مجمع جهانی صلح اسلامی حملات و بمباران گسترده نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

مجمع جهانی صلح اسلامی ضمن محكوميت قاطع اقدامات تروريستی رژيم غاصب صهيونيستی در نوار غزه و محاصره اين شهر و همچنين دامن زدن به اقدام نظامی شهرك‌نشينان صهيونيست عليه مردم بی‌دفاع اين شهر، جامعه بين‌المللی و كليه آزادی‌خواهان و طرفداران واقعی صلح را به شكستن سكوت فرا می‌خواند.

مجمع جهانی صلح اسلامی از همه سازمان‌های غيردولتی و جنبش‌های صلح‌طلب جهان و آزادی‌خواهان از جمله كميته بين‌المللی صليب سرخ می‌خواهد ضمن اعلام جهانی محكوميت جنايات جنگی و ضدبشری و تروريست دولتی صهيونيست‌ها و شهرك‌نشينان عليه مردم غيرنظامی غزه، مأموريت‌های انسانی خود را در قبال اين مردم مظلوم و عضو جامعه بشری ايفا كنند و برای اعلام هم‌دردی با اين مردم و قربانيان جنايات غزه، در برابر دفاتر سازمان ملل متحد و اركان آن در شهرهای مختلف جهان گردهم آمده و فرياد خاتمه دادن به اين وضعيت‌های ضدبشری و امدادرسانی سريع به مردم غزه را خواستار شوند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید