دانشگاه تهران رشته صلح و منازعه راه اندازی می کند

مدیر گروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا دانشگاه تهران گفت: این دانشگاه قصد دارد رشته ای در مقطع کارشناسی ارشد در راستای صلح و منازعه راه اندازی کند و با تأسیس مرکز بین المللی مطالعات صلح در این راستا گام بر دارد.

علی اکبر علیخانی درباره اهمیت پرداختن به بحث صلح اظهار کرد: دانشگاه تهران به موجب مسئولیت اجتماعی خود در راستای خدمت به مردم کشور به بحث صلح وارد شده و با تأسیس دبیرخانه دائمی صلح و منازعه و برگزاری اولین همایش بین المللی در این راستا ارائه مقالات بیش از 20 میهمان خارجی و 50 استاد ملی استقبال کرده است.
وی ادامه داد: این دبیرخانه تاکنون بیش از 250 مقاله چاپ و 300 چکیده مقاله دریافت کرده است.
به گفته علیخانی، مسائل بسیاری در جوامع امروزی از نظر ملی و بین المللی از جمله صلح و منازعه وجود دارد که باید با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان حل شود.
وی افزود: نقاط تاریک بسیاری در سطوح فردی، خانوادگی، محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی وجود دارد که تنها در حوزه صلح و حل منازعه قابل حل است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران می گوید که مباحث مربوط به صلح و منازعه حدود بیش از یکصد و پنجاه سال است که در دنیا مورد مطالعه قرار گرفته اما در ایران هنوز رشته یا مرکز منسجمی در دانشگاه ها برای پرداختن به این موضوع وجود ندارد.
علیخانی به نیاز ضروری مطالعه و پرداختن به بحث صلح و حل منازعه اشاره کرد و گفت: حل منازعه یک فن است که باید مورد توجه قرار گیرد، باید متخصصانی تربیت شوند که با استفاده از شیوه های روان شناسی، شخصیتی، مردم شناسی بتوانند به منازعات میان گروه ها و اقوام بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: در تمام سطوح فردی، اجتماعی، خانوادگی و سیاسی منازعاتی وجود دارد که با روش های سنتی و غیر تخصصی حل می شود اما این منازعات با زور، اصرار و مکانیسم هایی غیر از مکانیسم های اقناع و رضایت طرفین حل می شود.
مدیرگروه مطالعات غرب آسیا و شمال آفریقا خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت موضوع صلح، برگزاری همایش صلح و منازعه اولین قدم دانشگاه تهران در راستای جلب توجه پژوهشگران، متخصصان و دانشگاهیان بود.
علیخانی خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران قصد دارد با نشان دادن اهمیت موضوع صلح، دانشگاهیان را ترغیب کنند تا به سمت نگارش و ترجمه کتاب در خصوص صلح روند. 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید