«دوشنبه» میزبان کنفرانس بین المللی ضد تروریسم

تاجیکستان از برگزاری کنفرانس بین المللی ضد تروریسم با شرکت نمایندگان کشورهای خارجی و سازمان های بین‌المللی در شهر دوشنبه خبر داد.

وزارت امور خارجه تاجیکستان از برگزاری کنفرانس بین المللی ضد تروریسم با شرکت نمایندگان کشورهای خارجی و سازمان های بین‌المللی در شهر دوشنبه خبر داد.

این کنفرانس توسط دولت تاجیکستان با همکاری سازمان ملل، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و سایر شرکای بین المللی سازماندهی شده است.

انتظار می رود در این کنفرانس وزرای امور خارجه، رؤسای ارگان های مسئول مبارزه با چالش‌ها و تهدیدات امنیتی، نمایندگان جامعه مدنی، محافل علمی و تحقیقاتی و دیپلمات های خارجی مقیم تاجیکستان شرکت کنند.

در مجموع در این کنفرانس نمایندگان 50 کشور و بیش از 27 سازمان بین المللی و منطقه ای شرکت خواهند کرد.

هدف کنفرانس مذکور تقویت همکاری های بین المللی و منطقه ای،  شناسایی روش های موثر مبارزه با تامین مالی تروریسم، تبادل تجربه و دانش عنوان شده است.

بحث های کارشناسانی در مورد تغییر نوع سرمایه گذاری که توسط سازمان های تروریستی استفاده می‌شود از دیگر اهداف این کنفرانس است.

کنفرانس مذکور توسط بیش از 200 خبرنگار خارجی پوشش خواهد یافت.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید