رژیم صهیونیستی در کنفرانس صلح خاورمیانه در بحرین شرکت می کند

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفته است: این رژیم در کنفرانس منامه بحرین حضور خواهد داشت. این کنفرانس به بررسی ابعاد اقتصادی طرح معامله قرن خواهد پرداخت.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم در کنفرانسی که به ابتکار آمریکا درباره ابعاد اقتصادی طرح صلح واشنگتن برای خاورمیانه موسوم به " معامله قرن " برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.

اسرائیل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در پیامی توئیتری گفته است:"رژیم صهیونیستی در کنفرانس منامه که راجع به ابعاد اقتصادی معامله قرن است شرکت خواهد داشت. رژیم صهیونیستی این قابلیت را دارد تا به توسعه منطقه با استفاده از فناوری، ابتکار و دیکر راه های ممکن کمک کند".

هنوز مشخص نیست آیا رژیم صهیونیستی در سطح مقام های دولتی و یا رهبران تجاری در این نشست شرکت می کند. در روزهای 25 و 26 ژوئن که کنفرانس منامه برگزار می شود ابعاد اقتصادی طرح معامله قرن که توسط ترامپ مطرح شده و توسط جرارد کوشنر پیگیری می شود، ارائه خواهند شد.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید