سلاح‌های شیمیایی آمریکا تهدیدی برای صلح و امنیت جهان

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفت: وضعیت آمریکا به‌عنوان تنها کشور دارنده سلاح‌های شیمیایی در جهان، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌رود.

غلامحسین دهقانی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در بیست و چهارمین نشست کنفرانس سالانه اعضای کنوانسیون سلاح های شیمیایی، در سخنرانی خود ضمن یادآوری سی و دومین سالگرد حملات شیمیایی رژیم صدام علیه غیر نظامیان کشورمان در سردشت و بیست و دومین سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسیون بین المللی سلاح های شیمیایی، کمک های بین المللی به قربانیان حملات شیمیایی را ناچیز دانست و در این زمینه تحریم های یک جانبه آمریکا  را غیر انسانی و شرم آور خواند.

اخبار سیاسی- وی با بیان اینکه تحریم‌هایی که در مسیر تهیه دارو و دیگر نیازهای ضروری پزشکی قربانیان سلاح‌های شیمیایی  ایجاد مشکل کرده است، افزود: از جامعه بین المللی می خواهیم تا با این تحریم ها که تروریسم اقتصادی به شمار آمده و نقض آشکار کنوانسیون بین المللی منع سلاح های شیمیایی است، مقابله کنند.

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین خواهان تلاش های هرچه بیشتر  کشورهای عضو سازمان برای کمک به مصدومین شیمیایی از محل صندوق کمک های داوطلبانه به قربانیان شیمیایی شد.

دهقانی بر ضرورت مقابله اعضای با اقدامات آمریکا در جلوگیری از انتقال مواد و تجهیزات شیمیایی از جمله  مواد اولیه دارویی به کشورهای عضو به عنوان جنایت علیه بشریت، تاکید کرد.  

وی ضمن یاد آوری این امر که وضعیت آمریکا به عنوان تنها کشور دارنده سلاح های شیمیایی در جهان، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود، خواهان انهدام هرچه سریع تر این سلاح ها و نظارت هرچه بیشتر سازمان منع سلاح های شیمیائی بر روند  امحای سلاح های شیمیایی آمریکا قبل از ضرب العجل تعیین شده گردید. 

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین ضمن تاکید بر جهان شمولی کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی و اهمیت این امر، امتناع لجوجانه رژیم صهیونیستی در الحاق به کنوانسیون مذکور را مانع اصلی تحقق جهان شمولی کنوانسیون مذکور عنوان کرد و ضمن یادآوری این امر که رژیم صهیونیستی دارای ذخایر فراوان سلاح های کشتار جمعی است، خواهان انجام تمامی اقدامات لازم از سوی کشورهای عضو برای وادار کردن این  رژیم جهت پیوستن به کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی شد. 

دهقانی  ضمن تاکید بر اهمیت جایگاه کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان آخرین کشور قربانی کاربرد وسیع این گونه سلاح ها در قرن بیستم، بر ضرورت رعایت اصل اجماع در تصمیم گیری های سازمان تاکید کرد و از رویه جدید دول غربی مبنی بر  سیاسی کردن موضوعات مربوط به سازمان تخصصی منع سلاح های شیمیایی و  سوء استفاده از سازمان، انتقاد کرد و آن را برای آینده سازمان و اجرای موثر کنوانسیون بسیار مخرب توصیف کرد. 

بیست و چهارمین نشست کنفرانس اعضای کنوانسیون سلاح های شیمیایی  دوشنبه( ۴ آذرماه) در محل اجلاس های بین المللی لاهه هلند آغاز به کار کرد و تا روز جمعه ۸ آذر ماه به کار خود ادامه خواهد داد. 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید