آغاز به کار هم اندیشی تحلیلی نقش شهید سلیمانی در توسعه امنیت،عدالت و صلح منطقه ای و جهانی

هم اندیشی تحلیلی نقش شهید سلیمانی در توسعه امنیت،عدالت و صلح منطقه ای و جهانی در  توسط مجمع جهانی صلح اسلامی باغ کتاب تهران آغاز به کار کرد.

هم اندیشی «تحلیلی بر نقش سپهبد شهید سلیمانی در توسعه امنیت، عدالت و صلح منطقه‌ای و جهانی» به همت مجمع جهانی صلح اسلامی با همکاری برخی دستگاهای داخلی و بین‌المللی در تهران با سخنرانی دکتر عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی، آقای محسن پاک آیین عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی، دکترامیر عبدللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل و خانم دکتر امین زاده معاون حقوقی سابق رئیس جمهوری شروع به کار کرد. 

محورهای سخنرانی در این همایش عبارتند از:

«صلح و عدالت در اندیشه‌های مقام معظم رهبری و نقش عملکرد شهید سلیمانی»،

«فرصت‌ها و چالش‌های صلح و عدالت در منطقه غرب آسیا بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی»

«آینده پژوهی صلح، امنیت و عدالت در منطقه و جهان با نگاه به نقش شهید سلیمانی» اشاره کرد.

«نظام سلطه، صلح و عدالت و امنیت در منطقه و رویکرد شهید سلیمانی»

«صلح، عدالت و امنیت در اندیشه‌های شهید سلیمانی»

«اقدامات راهبردی شهید سلیمانی برای تعامل و وحدت در میان ملت‌های مسلمان و منطقه» 

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید