روابط حوزه‌های علمیه ایران و شورای جهانی کلیساها بسیار ارزشمند است

دکتر آیون سوکا سرپرست جدید شورای جهانی کلیساها در پاسخ به نامه آیت الله اعرافی گفت: از درد و رنج شدید مردم ایران در بیماری همه گیر کویید۱۹ آگاه هستیم. ما می‌دانیم که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران وضعیت بسیار دشوار کنونی را تشدید کرده است.

 سرپرست جدید شورای جهانی کلیساها، به نامه آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه پاسخ داد.

در این نامه آمده است: من از نامه اخیر شما و بخاطر آرزوی همکاری در بین ملل و جوامع مذهبی جهان در ابراز عدالت و رفاه همه مردم بویژه کسانی که در این بحران کنونی آسیب پذیرتر هستند تشکر می کنم.

نامه شما یک روز پس از جشن مسیحیان عید پاک رسید. اعتقادی که همه مسیحیان در مورد مرگ و رستاخیز عیسی مسیح دارند به ما اطمینان می دهند که علیرغم همه نشانه های مرگ و تاریکی در این جهان ، حکمت دوست داشتنی خدا حرف آخر را دارد و خداوند همیشه در تلاش است تا خیر را به ارمغان آورد.

عیسی مسیح همچنین انسان نمونه ای است که ما را وادار می کند راه های عملی برای تعامل با رنج همه همسایگان خود پیدا کنیم. در شورای جهانی کلیساها ما همیشه مشتاق هستیم که با همکاری دوستان و سازمان های شریک از ادیان دیگر، راه های انجام این کار را بیابیم،  و می دانیم که دستور همسایه خود را دوست بدارید به اشکال مختلف در بسیاری ادیان و سنت ها آمده است.

در شورای جهانی کلیساها مدتی است که از درد و رنج شدید مردم ایران در طی بیماری همه گیر کویید۱۹ آگاه هستیم. به ویژه نگران مردم شهر خود شما یعنی قم هستیم که به نظر می رسد سخت درگیر شده اند. ما می دانیم که تحریم های اعمال شده علیه ایران وضعیت بسیار دشوار کنونی را تشدید کرده است.

شورا، به همراه سازمان «اتحاد عمل کلیساها» و «شورای ملی کلیساهای مسیح» در ایالات متحده، اخیراً درخواستی را برای رئیس جمهور آمریکا برای لغو تحریم ها صادر کرده اند.

من همچنین می خواهم که از تأملات نهایی شما در مورد امکان همکاری بین حوزه های علمیه ایران و نهادهایی مانند شورای جهانی کلیساها قدردانی کنم. ما این روابط را بسیار ارزشمند می دانیم و خوشحال می شویم بداینم چگونه می توان روابط موجود ما با همکارانمان در تهران را توسعه داد.

من نامه شما را با همکاران در شورا به اشتراک می گذارم و ما درباره نکاتی که شما بیان می کنید و اینکه چه پیشرفت های دیگری در نظر گرفته می شود ، تأمل خواهیم کرد.

در پایان بار دیگر از نامه بسیار خوب از سوی شما تشکر می کنم و مطمئن باشید ما در این زمانه رنج های شدید مردم ایران را در دعاهایمان فراموش نمی کنیم.

مرجع: کارگروه: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید