نبیه بری : «معامله قرن» نسخه تجزیه و فروپاشی منطقه است

 نبیه بری امروز جمعه در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس و عید مقاومت و آزادی گفت طرح معامله قرن، در حقیقت نسخه ای برای کشاندن منطقه به سمت تقسیم و تجزیه بیشتر و فدرالیسم است.

رئیس پارلمان لبنان تصریح کرد استحکام وحدت و یکپارچگی سوریه، لبنان، اردن و مصر مرهون مقاومت فلسطین، لبنان و تمام اعراب دربرابر «معامله قرن» است.

نبیه بری تاکید کرد رهبری، ارتش و ملت سوریه پیشگامان حمایت از مقاومت بوده اند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید