دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: عدالت منبع اصلی استقرار صلح در جهان است

دکتر سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و استاد دانشگاه ، درافتتاحیه کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح وعدالت گفت: دو مفهوم صلح و عدالت مکمل یکدیگرند وهیچ کس نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن عدالت درباره صلح صحبت کند.
وی افزود: عدالت منبع اصلی استقرار صلح در جهان است. صلح و عدالت تنها مسائل منطقه‌ای نیستند؛ بلکه یک پدیده و مسئله‌ی جهانی بشمار می‌روند. رویکرد استثناء گرایانه در موضوع صلح و عدالت که اتفاقا مورد سوء استفاده شبه قدرت هایی چون آمریکا واقع شده، می‌تواند منجر به تخریب جهانی سازی در سراسر دنیا شده و عدالت را نیز تخریب کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان ، بهره گیری از تحریم‌ها را بعنوان وسیله‌ای برای تنبیه مردم توسط شبه قدرت‌ها به خصوص آمریکا، ضد جهانی سازی صلح و عدالت برشمرده و دستیابی به ساختاری جدید در حوزه صلح و عدالت، که برای تمامی ملیت ها قابل دسترسی باشد، تاکید نمودند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید