بازیابی قلمرو ملی تنها راه حل مردم فلسطین برای دستیابی به صلح و عدالت است

نیکولا هدوه ، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی شیلی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت به همراهی کشورهای عرب منطقه با رژیم صهیونیستی در توطئه علیه فلسطین، اشاره کرده و آن را محکوم کرد.
وی گفت: برای فلسطینی‌ها دستیابی به صلح و عدالت غیر ممکن است. مردم فلسطین از دو جنبه مورد ستم قرار گرفته اند؛ از یک سو صهیونیست جنایتکار، امپریالیسم آمریکا و قدرت‌های همدست غربی که با همراهی حکومت خودگردان فلسطین قصد دارند مردم را سرکوب کرده یا در خدمت منافع صهیونیسم درآورند. آنان قصد دارند تا با تشکیل و اداره دولتی وابسته به صهیونیست‌ها آرمان بیت المقدس را به فراموشی سپارند.
وی افزود:از سوی دیگر بورژواری عرب و سلطنت های شبه فئودالی چون عربستان سعودی، امارات متحده، بحرین و برخی دیگر از کشورهای عربی قرار دارند؛ که مکرر در حال توطئه و مشکل‌تراشی برای فلسطین هستند. این‌ها در حقیقت علیه عدالت و صلح در سراسر آسیای غربی و به نفع امپریالیسم و صهیونیسم و مرتجعین، شمشیر کشیده و در فکر مردم فلسطین یا ملت خود نیستند. آنها حتی تمایل دارند ثروت های طبیعی خود را داده تا مخالفان و حتی منتقدان خود را سرکوب کنند.
در پایان گفت: تنها راه حلی که مردم فلسطین برای زندگی و  دست یابی به صلح و عدالت پیش‌رو دارند،بازیابی قلمرو ملی است تا از این طریق بتوانند سازمان‌های سیاسی،مذهبی،اجتماعی و اقتصادی خود را ایجاد کرده و در یک کشور کاملاً مترقی در حقوق و وظایف برابر با دیگران زندگی کنند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید