دبیرکل مجمع مجالس آسیایی:اتحادیه بین المجالس از طریق گفتمان میان دولت ها به پیشبرد صلح و عدالت کمک می کند

دکتر مجیدی دبیرکل مجمع مجالس آسیایی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت: این مجمع که سال ها پیش از شکل گیری سازمان ملل و حتی قبل از تشکیل جامعه ملل در سال ۱۸۸۹ تشکیل شده تلاش دارد از طریق گفتمان میان دولت‌ها از طریق دخالت نمایندگان مستقیم مردم رفتارهای گفتمانی را تقویت و دنبال نماید.
وی گفت جهان امروز دیگر طعم خوش صلح و آرامش را بدون در هم آمیختگی با عدالت و امنیت نخواهد چشید و فرایند ایجاد صلح بدون توجه به تقویت عدالت به شکست هر دو منجر خواهد شد. چالش اصلی آن است که چگونه می توان صلح و عدالت را بدون بروز تنش های اجتناب ناپذیر با هم سازگار نمود.
در ادامه افزود: اتحادیه بین المجالس به عنوان پرچمدار دیپلماسی پارلمانی می تواند  به سازگاری و نزدیکی هر چه بیشتر میان صلح و عدالت در میان فرهنگ ها و جوامع مختلف بشری به خصوص در منطقه آسیا کمک شایانی نموده و دیپلماسی پارلمانی را به عنوان فرآیندی مکمل برای دیپلماسی سنتی و در جهت تحقق قطعی صلح و عدالت در جهان امروزی به کار گیرد.
دکتر مجیدی در پایان اشاره کرد؛: به طور کلی قاره آسیا تجربه بسیار ارزنده‌ای در زمینه همزیستی مسالمت آمیز علی رغم تفرقه فرهنگی میان کشورهای منطقه دارد. در واقع دستیابی به یک دیدگاه اجتماعی از جنبه های مختلف نیازمند کمک و همکاری جامعه روشنفکری است و این همان موضوعی است که ما در مجمع مجالس آسیایی آن را دنبال می‌کنیم.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید