امین زاده بر نهادینه سازی و شکل گیری رفتار برای گفتمان صلح عادلانه در جهان تاکید کرد

دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت یازدهم در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر اجراسازی  فرهنگ صلح عادلانه در جهان تاکید کرد.
وی گفت :برای اجرای فرهنگ صلح عادلانه باید با تبیین فرهنگ صلح در جهان آغاز کرد. و این بسیار مهم است که نخبگان ، اندیشمندان و مقامات دستگاه های قضایی ، قانونگذاری و اجرایی در کشورهای جهان از صلح عادلانه پیروی می کنند و چه ارزش ها و موضوعاتی را در دستور کار بدیهی خود قرار داده اند تا صلح عادلانه را در سطح داخلی و بین المللی برآورده کنند.
وی افزود: مردم در سراسر جهان ، به ویژه در ایالات متحده ، هنوز هم شعار می دهند "بدون صلح ، بدون عدالت" این نشان می دهد که بدون صلح عدالت برقرار نخواهد بود. بنابراین ، مفهوم قدیمی صلح منفی ، به معنای فقدان جنگ ، امروز با صلح مثبت جایگزین شده است که معتقد است علاوه بر عدم جنگ ، باید مفاهیمی از قبیل سازندگی و عدالت در برقراری صلح وجود داشته باشد. برخلاف صلح منفی ، صلح مثبت یک نگرش پویا ، غیر ایستا و هدفمند است.
امین زاده گفت: برقراری عدالت پیش شرط تحقق صلح عادلانه و صلح مثبت در جهان است. برای دستیابی به صلح پویای قابل قبول برای همه ملت ها ، باید عدالت برقرار شود و همه جنگ ها و درگیری ها در سطح داخلی و بین المللی به نوعی به بی عدالتی نسبت داده شود. این بدان معنی است که هرگونه مداخله و هرگونه تنش در صحنه های داخلی و بین المللی می تواند مقدمه ای برای جنگ یا خشونت باشد. آموزش ، ترویج فرهنگ صلح عادلانه و مهارتهای گفتگو ، میانجیگری و اعتدال و همچنین نحوه سازش و تحمل افراد و ملتها می تواند به تحقق چنین تغییر بزرگی در نگرش کمک کند.
ایشان در پایان تصریح کرد : تقویت فرهنگ گفتمان غیر خشونت آمیز غنی از منطق و قواعد احترام به فرهنگ و سنت های هر منطقه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یکی از نکات کلیدی در جهت رسیدن به این هدف ، مشارکت مردم و ملتها در روند تصمیم گیری و حل بحرانهای منطقه ای و بین المللی است که می تواند روشی موثر در اجرای صلح عادلانه باشد. بنابراین ، آموزش ، ایجاد و ارتقا نهادهای حل تعارض و همچنین رفتارهایی که عملاً منجر به صلح عادلانه می شود ، امری حیاتی است. امیدوارم بتوانیم از طریق مجمع  جهانی صلح اسلامی گام های مثبتی در جهت برقراری صلح عادلانه در جهان برداریم.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید