مدیریت جهانی باید با آسیب های صلح و عدالت در جهان مقابله کند

دکتر عبدالصمد شیخ(استاد دانشگاه و مشاور آموزشی و آی تی) در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر آسیب های صلح و عدالت در جهان اشاره کرد.
وی گفت :بدون صلح ، ثبات ، حقوق بشر و یک حاکمیت موثر مبتنی بر عدالت ، ما توانایی توسعه پایدار را نداریم. فراهم کردن امکان دسترسی به عدالت برای ایجاد نهادهای موثر در همه سطوح  هدف این است که به طور قابل توجهی، انواع خشونت کاهش یابد و اینکه دولت ها و جوامع راه حل های پایداری را برای پایان درگیری و ناامنی بیابند.
ایشان افزود:امروز ، بشریت با طیف فزاینده ای از مشکلات جهانی روبرو است که نیاز به توجه فوری دارد. از جنگ های متعدد ، حملات تروریستی ، حملات سایبری ، حملات بیولوژیکی مانند کووید-19.  خطرات فزاینده جهانی ناشی از تغییرات آب و هوایی ، شوک های اقتصادی ، تیراندازی مرزی ، درگیری های سیاسی اجتماعی و بی عدالتی، صدمات بزرگی به صلح و آرامش ملتها وارد می کند و اینها باید با مدیریت جهانی مقابله شوند.
وی در پایان گفت : صلح و عدالت به هم وابسته اند. تا زمانی که عدالت برقرار نشود ، ما نمی توانیم صلح داشته باشیم. همه درگیری ها ، بهره کشی ها و جنایات را می توان با تشکیل عدالت مطلق ریشه کن کرد، زیرا بی عدالتی صلح را از بین می برد. این امر باعث ایجاد ناامنی ، نقض و درگیری شده و منجر به جرم می شود.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید