علوی بر ضرورت برقرای صلح و عدالت در جهان تاکید کرد

دکتر فوزی علوی رئیس مرکز جریان های تحقیقات فلسفی و انسانی و استاد فلسفه در دانشگاه زیتونه تونس  در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت بر ضرورت برقراری صلح و عدالت در جهان تاکید نمود.
وی گفت:سخن گفتن از صلح و عدالت در واقع یادآور یک نکته با ارزش است که در وهله اول در چارچوب اخلاق و در وهله بعد در چارچوب فلسفه سیاسی و اجتماعی می گنجد.که توسط سامانه طرح های غربی بر پایه سوسیالیسم و مارکسیسم و لیبرال سرمایه دار وحشی ارائه می شود. در مقابل چنین وضعیتی یک جایگزین اخلاقی انسانی جهانی و نه جهانی سازی شده وجود دارد که مبتنی بر تمدن اسلام مدرن است که بر اساس آن نگرش اسلام ناب محمدی قابل فهم و درک است.
وی افزود: گزینه پی ریزی شده توسط غرب که کاملا مادی گرا و طبیعت گرا است و پاسخگوی خواسته ها و نیازهای بشریت در زمینه عدالت نیست. بلکه  طرح متمدن اسلامی جهانی است که در تمدن اسلام مدرن به آن اشاره شده است و در بردارنده آرمان مهدویت است که حامل بعد جهانی عدالت و کرامت انسانی در ابعاد عمیق و یکپارچگی و انسانیت آن  است.
در پایان اشاره کرد ،بر همین اساس مهدویت یک طرح انسانی است و شایسته آن است که به عنوان تنها جایگزین معقول و قابل تحقق مطرح شود و بشریت برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت چاره ای جز سوار شدن در این کشتی نجات بخش ندارد تا آنها را به ساحل آرامش و امنیت و صلح و عدالت رهنمون شود .

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید