اسلام دین صلح و عدالت

دکتر رفیع الدین ناصر  (استاد دانشگاه کالج آزاد مولانا اورنگ آباد) در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت گفت :کلمه اصلی اسلام، سلم است که به معنای صلح می باشد. بنابراین، روح اسلام، روح صلح است.
وی گفت: صلح و عدالت از مهمترین موضوعات مهم و اساسی و  ضروری هستند. این مفاهیم و موضوعات فقط برای یک ملت یا یک دین یا ایدئولوژی نیستند، بلکه سرنوشت و آینده بشر به این دو مفهوم بستگی دارد، صلح و عدالت.
وی ادامه داد: عدالت مفهومی از حقوق طبیعی است که مبتنی بر اخلاق ، قانون عقلانیت و قانون دین است. قرآن با تمام قوانین و مقررات لازم برای ماندن در مسیر نور و راهنمایی برای همه بشریت است. این دو موضوع ، صلح و عدالت ، نه تنها همبسته بلکه مکمل یکدیگرند.
او افزود: جهان به طور فزاینده ای متفرق شده است. برخی مناطق از صلح ، امنیت و رفاه برخوردارند ، در حالی که برخی دیگر در چرخه های به ظاهر بی پایان درگیری و خشونت قرار می گیرند. این امر اجتناب ناپذیر نیست و باید به آن توجه شود.
وی گفت: خشونت و ناامنی تأثیر مخربی بر توسعه کشورها دارد و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد و غالباً موجب دردهایی می شود که برای چندین نسل ادامه پیدا می کند.  اهداف توسعه پایدار، کاهش قابل توجه انواع خشونت و همکاری با دولت ها و جوامع، برای یافتن راه حل های پایدار برای رفع درگیری و ناامنی است. تقویت حاکمیت قانون و ترویج حقوق بشر برای این روند مهم است، همانطور که باعث کاهش سلاح های غیرقانونی و تقویت مشارکت کشورهای توسعه یافته در موسسات حاکمیت جهانی می شود.
وی در پایان گفت : ارتقای صلح و عدالت یکی از 17 هدف جهانی است که برنامه 2030 را برای توسعه پایدار تشکیل می دهد. رویکرد یکپارچه برای پیشرفت و نیل به اهداف چندگانه بسیار مهم است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید