کورنل وست: ترامپ مدام به‌دنبال ناامید کردن مردم است

 «کورنل وست»، فیلسوف و نویسنده آمریکایی در گفتگویی با پایگاه «سالون» آمریکا تاکید کرد که رئیس جمهور این کشور در واکنش و پاسخ به بحران «شیوع کرونا» تا کنون فاقد مسئولیت پذیری و پاسخ مناسب به این بحران بوده است.

این فیلسوف آمریکایی دوره ترامپ را به مثابه آزمایشی برای آمریکا عنوان کرد که میزان توانایی و پاسخگویی این جامعه را به بحران ها نشان خواهد داد.

وست همچنین ترامپ را فردی توصیف کرد که فرهنگ عمومی و سیاسی آمریکا را دچار رکود و فرومایگی کرده و به افراد و چهره های فاشیسم مانند «مایک پنس»، اجازه فعالیت و کسب قدرت می دهد.

کورنل همچنین معاون اول ترامپ را به دروغگویی متهم کرد که در مناظره اخیر فرهنگ نئوفاشیسم خود را به نمایش گذاشته است و به شدت به دنبال کسب قدرت و افزایش نفوذ خود است، هرچند به گفته کرنل؛ فرهنگ مایک پنس در واقع به تبعیت از ترامپ نوعی فرهنگ زوال یافته به شمار می رود.

فیلسوف آمریکایی همچنین در ارتباط با فروپاشی فرهنگ آمریکایی در دوره ترامپ؛ به حمایت اکثریت سفیدپوستان و مسیحیان انجیلی از ترامپ اشاره می کند و چنین موضوعی را نشان دهنده فروپاشی جامعه فرهنگی آمریکایی می داند که به سمت حمایت از فردی مانند ترامپ حرکت کرده و در واقع این حرکت نوعی نئوفاشیسم است که برتری طلبی سفیدپوستان را نشان می دهد.

کورنل وست در پایان این گفتگو تاکید دارد که رفتار ترامپ رفتاری فاشیستی است که مدام به دنبال ناامید کردن مردم است و رئیس جمهور آمریکا مدام مدعی می شود که راهی جز رای دادن به او برای بهتر شدن اوضاع وجود ندارد، پس در این شرایط جامعه آمریکایی نیازمند بازبینی اساسی خود است.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید