کنفرانس آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی (به صورت مجازی) برگزار می شود

مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، دومین کنفرانس آپارتاید علمی، صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی  (به صورت مجازی) با جمعی از مراکز دانشگاهی و علمی  برگزارمی کند.
به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی صلح اسلامی هدف از  برگزاری این کنفرانس تبیین ارتباط علم و فناوری با توسعۀ صلح، عدالت امنیت و سلامت جهانی  و همچنین تبیین وضعیت عدالت علمی در نظام جهانی می باشد.
به جهت شرایط شیوع بیماری کرونا دبیر خانه  کنفرانس آپارتاید علمی در نظر دارد این کنفرانس را  با حضور جمع کثیری از نخبگان، دانشگاهیان و کارشناسان داخلی و خارجی و نمایندگان دستگاه های بین المللی 20 آبان ماه  در تهران  به صورت وبینار  برگزارکند.

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید