دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی بر چالش های آپارتاید علمی در تحقق صلح عادلانه تاکید کرد

مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه، دومین کنفرانس آپارتاید علمی، صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی  (به صورت مجازی) با جمعی از مراکز دانشگاهی و علمی  برگزارمی کند.
داود عامری دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی در حاشیه برگزاری ستاد اجرایی  این کنفرانس بر مهمترین چالش های ، آپارتاید علمی و تبعات آن در تحقق صلح عادلانه، امنیت و سلامت جهانی تاکید کرد.
وی افزود: آپارتاید علمی یک آسیب بزرگ در حوزه صلح، عدالت و امنیت جهانی است. مجمع جهانی صلح تلاش می‌کند تا با نشر و تبیین جایگاه علم، تأثیرپذیری صلح را در راستای برقراری امنیت تبیین کند.
دبیر کل مجمع ادامه داد :یکی از مهمترین ابعاد عدالت و شاید پیش نیاز آن برای توسعه در جهان امروز، «عدالت علمی و فناوری» است که نه تنها با محدودیت و آسیب ساختاری روبروست، بلکه جهانیان شاهد بروز مظاهر نوینی از «آپارتاید علمی و فناوری» هستند و شرایط شیوع ویروس کرونا این واقعیت را بیشتر نمایان ساخت.
عامری افزود: مجمع جهانی صلح اسلامی با هدف تبیین چالش های پیش روی صلح و عدالت جهانی و ترویج گفتمان صلح عادلانه درصدد است با برگزاری کنفرانس آپارتاید علمی؛ صلح، عدالت، امنیت و سلامت جهانی، ضمن تببین علمی چالش ها پیش روی صلح عادلانه در جهان، زمینه¬های تولید ادبیات مفهومی و گفتمان سازی در مقوله صلح و عدالت در حوزه علم و فناوری را فراهم نماید.

 

 

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید