ریس دانشگاه جامع امام حسین :انقلاب اسلامی باید مکتب دانشگاهی جدیدی را شکل بدهد

دکتر حسنی آهنگر ریس دانشگاه جامع امام حسین  در دومین کنفرانس آپارتاید علمی، عدالت، امنیت و سلامت جهانی گفت:انقلاب اسلامی باید مکتب دانشگاهی جدیدی را شکل بدهد، بر اساس اندیشه انقلاب اسلامی که احیاگر تمدن اسلامی باشد. این مکتب باید نقش و جایگاهش را مشخص کند.

وی ادامه داد :جهان در حال حاضر توسط گروه کوچک نخبه صهیونیست اداره می شود. این گروه کوچک مشخص می کند که آینده جهان به کدام سمت برود و همه کشورهای دنیا به نوعی نقش شان را پیدا می کنند و سعی می کنند برای رسیدن به اهداف خود در آن مسیر که در نهایت اهداف آن شبکه صهیونیست است، تلاش کنند. عملاً پیمانکار یا مجری این کار و سیاستها و راهبردهای شبکه جهانی صهیونیست دولت آمریکاست.
وی در ادامه گفت :رئیس جمهور به همراه وزرا و معاونین و ارتش در راس هرم است و عملاً چگونگی تبدیل این سیاستها را به راهبردهای عملیاتی مشخص می کنند. از شبکه علمی استفاده می کنند که نهادهای مختلفی مثل بنیاد ملی علوم و بقیه قسمتهای علمی که ظاهر علمی به خود گرفته اند. ولی بحثهای امنیتی و نظامی و بحثهای آن شبکه ها را دنبال می کنند، به همراه 25 دانشگاه حاکمیتی شان، مثل دانشگاه هاروارد، استنفورد، MIT، واشنگتن. اینها کار تبدیل سیاستها به راهبرد را مشخص می کنند.
وی افزود: نظام رتبه بندی دانشگاهها که سیستمهای دانشگاهی را شکل می دهد، رتبه بندی دانشگاههای خوب و عالی دنیا که این دانشگاهها در این سلسله مراتب قرار می گیرند که سعی می کنند خود را از وضعیت عادی به خوب برسانند تا خودشان را در سیستمهای رتبه بندی مانند سیستم تایمز این کار را انجام دهند. علاوه بر این، سعی کرده اند با نظام رتبه بندی و ارتقاء اساتید افراد را هم کنترل کنند. پس هم فرد و هم سیستم که دانشگاه است، در مسیر حل مسائل نظام آنها ساماندهی شده اند. ابزارهای مختلفی برای این کار استفاده شده اند.
وی ادامه داد : علاوه بر سیستمهای رتبه بندی، مجلات و نمایه های مختلف علم سنجی، ثبت اختراعات، مجلات و چیزهای دیگری مثل همایش، سمینار، کنفرانس هایی شکل می دهند. تمام دنیا، چه دانشمندان، چه اساتید، چه دانشگاهها سعی می کنند اطلاعات مورد نیاز آنها را کار کنند و برای اثبات درستی، آن را به این مراجع بدهند و این مراجع مهر تایید بزنند و از این دانش استفاده کنند.
آهنگر گفت :انقلاب اسلامی باید مکتب دانشگاهی جدیدی را شکل بدهد، بر اساس اندیشه انقلاب اسلامی که احیاگر تمدن اسلامی باشد. این مکتب باید نقش و جایگاهش را مشخص کند. ما نیامده ایم که از تمدن غرب تقلید کنیم. نیامده ایم که تاریخ را تکرار کنیم، آمده ایم که تاریخ جدیدی بسازیم و تمدن جدیدی بسازیم که تمدن نوین اسلامی است. در بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری، آرمان انقلاب اسلامی ایجاد تمدن اسلامی است. منطق و مکتب چنین دانشگاهی بر خلاف مکتب تمدن غرب که از منطق فصل استفاده می کند، ما از منطق وصل می کنیم که شبیه منظومه امام و امت است.
وی در پایان گفت:. باید با توجه به نیازهای امروز تمدن نوین اسلامی صورت گیرد. از دانش بشری که تجربه 3000 ساله بشر است، استفاده کنیم و انشالله مکتب دانشگاهی را شکل دهیم، نظام دانشگاهی را شکل دهیم که همه جهان از آن بهره مند شوند و انشالله سعادت بشر را شامل شود.اگر اینطور شود، موتور پیشران قطار پیشرفت جامعه اسلامی به حرکت در می آید و آن دولت، تمدن و جامعه اسلامی محقق می شود و زمینه سازی ظهور می شود. همه دعا می کنیم که در این مسیر جزو سربازان عصر ظهور باشیم.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید