گروههای فلسطینی رزمایش مشترکی را تحت عنوان «تکیه‌گاه محکم» در غزه امروز برگزار کردند

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید