رهبران ایران و عربستان در یک نگاه/ تحلیلگر عراقی بن سلمان را قاتل مردم‌یمن و رهبران ایران را حکیم خواند

ستار السعد تحلیلگر عراقی اعلام کرد: شبکه های سعودی مثل العربیه که به دنبال فتنه انگیزی هستند، گمان می کنند رهبران ایران شبیه به صاحب خودشان (بن سلمان) هستند که هواپیماهایش را به ترکیه و یمن فرستاد. خاشقجی را به قتل رساند و همچنن مردم یمن را در مناسبت های مختلفی مثل عروسی به قتل می رساند. این درحالی است که رهبران ایران عاقل و اهل حکمت هستند و دست به ماجراجویی نمی زنند و تجاوز نمی کنند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید