بیشترین کسی که از تحرکات القاعده خبر دارد خود آقای پمپئو است!

 نوشت:احتمالا بیشترین کسی که باید از تحرکات القاعده خبر داشته باشد خود آقای پمپئو باید باشد نه ایران! شخصی که سالها عهده دار ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بوده و چه کسی است که نداند القاعده ساخته و پرداخته همان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا است، تشکیلاتی که به بهانه مبارزه با حضور شوروی سابق در افانستان توسط آمریکا و متحدین اش رسما ایجاد وحمایت می کند.

بدیهی است با وجود حدود یک هزار کیلومتر مرز فیما بین ایران و افغانستان و اینکه چند ملیون شهروند افغانی به صورت رسمی و غیر رسمی در ایران حضور دارند هیچ بعید نیست که برخی از اعضای القاعده نیز لابلای این افراد وارد ایران شده باشد اما همه می دانند که به دلیل اختلافات ایدئولوژیک فیما بین ایدئولوژی حاکم بر ایران وایدئولوژی و تفکر القاعده، در صورتی که افرادی از تشکیلات القاعده در ایران حضور یابند و مجامع امنیتی ایران مطلع شوند قطعا آنها را بازداشت و زندان خواهند کرد، چون به هر حال این افراد تهدیدی برای امنیت ملی ایران به شمار می آیند.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید