مسلمانان میانمار و مواجه با موانع جديد در زندگی

مسلمانان میانمار از سوی مقامات این كشور با موانع مختلفی در زندگی روزمره خود روبرو هستند.

مقامات استان "موانگدای" میانمار به تازگی قانونی برای مسلمانان این كشور وضع كرده‌اند كه آنان حق ندارند بیش از ۲ فرزند داشته باشند.
تعداد بسیاری از مسلمانان روهینگیا در استان موانگدای كه در غرب كشور میانمار قرار دارد، زندگی می‌كنند. اما مقامات این استان بر اساس قانونی جدید، افزایش نسل این مسلمانان را ممنوع كرده و خانواده‌های مسلمان را تحت فشار شدید قرار داده‌اند.
شایان ذكر است مسلمانان میانماری در گذشته نیز با شدیدترین مشكلات و فشارها روبرو بوده‌اند و هیچگونه حمایتی از سوی جامعه بین الملل و یا حتی سازمان‌های اسلامی نسبت به آنان صورت نگرفته است.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید