افزایش روافزون بازداشت سیاسی زنان بحرینی

انجمن حقوق بشر بحرین یادآور شد که بحرین در ردیف کشورهایی قرار دارد که در آن ها بازداشت زنان به دلایل سیاسی و شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز روز به روز افزایش می یابد.
انجمن بحرینی با نوشتن بیانیه ای به این منظور نوشت: تعداد زنان بازداشت شده در زندان های آل خلیفه، اغلب در معرض شکنجه های ضد بشری قرار گرفتند.
در ادامه بیانیه ارگان حقوقی مذکور  آمده است: نیروهای دولتی بحرین با بازداشت زنان، توافق نامه مبارزه با خشونت علیه زنان را زیر پا گذاشته اند، علاوه بر آن طبق عرف ها و  قوانین اجتماعی در بحرین بازداشت زنان و اهانت به آنان امری غیر قانونی است.
انجمن حقوق بشر همچنین تاکید کرد: بازداشت زنان در راستای سیاست هایی قرار دارد که مسوولین بحرینی در برخورد با دموکرات خواهان در پیش گرفته اند.
در ادامه بیانیه از مسوولین دولتی بحرین خواسته شده بود تا به طور فوری مقدمات آزادی زنان بازداشت شده را فراهم کنند. همچنین از جامعه بین الملل به ویژه سازمان ملل متحد، سازمان حقوق  بشر و سازمان همکاری های اسلامی تقاضا شده بود تا دولت بحرین را به عمل کردن به توافق نامه های بین المللی ملزم کنند.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید