درخواست دیده بان حقوق بشر برای پایان دادن شکنجه علیه شیعیان

سازمان دیده بان حقوق بشر شیعی «shiarightswatch» در بیانیه ای که آن را به این منظور بر روی پایگاه الکترونیکی خود منتشر کرده است از کمیته مذکور خواست تا با پدیده ستم علیه شیعیان که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و برخی از کشورهای آسیایی روز به روز افزایش می یابد مبارزه کند.
لازم به ذکر است که کمیته بین المللی مبارزه با شکنجه در چند روز آینده، روز جهانی خود را جشن خواهد گرفت.
سازمان با بیان این مقدمه که: « ستم علیه شیعیان و رفتارهای خشونت آمیز و ضد بشری که امروز در بسیاری از کشورها در مقابل دید جامعه بین المللی علیه این گروه از مسلمانان صورت می گیرد تعرض روشن به توافق نامه مبارزه با شکنجه و اعلامیه بین المللی حقوق  بشر است»، از کمیته خواسته بود تا برای پایان دادن به تعرض های ضد بشری علیه شیعیان برخورد کرده و  تمام افرادی را که به نوعی از طریق مادی و معنوی از عاملان  جنایت ها حمایت می کنند، مجازات نماید که البته این خواسته با ماده چهارم توافق نامه بین المللی همسانی دارد.
سازمان دیده بان حقوق  بشر شیعی تاکید کرد: تمام حملات نظامی و گروهی که امروز با هدف کشتن شیعیان صورت می گیرد در اغلب اوقات زیر نظر دولت های استبدادی انجام می شود که نمونه این مساله را به طور واضح می توان در عربستان و بحرین مشاهده کرد.
در پایان بیانیه، سازمان نسبت به افزایش میزان خشونت علیه شیعیان که در مدت اخیر شکل وسیعی به خود گرفته است، هشدار داد.

مرجع: تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید