تشکیل اتحادیه جهانی روشنفکران در خدمت صلح

در پنجمین همایش «کمیته راهبردی تقریب و جهان اسلام» در کویت که از 30 آذر تا 1 دی ادامه داشت، شرکت کنندگان پیشنهاد تاسیس مراکز اسلامی در مسکو و مراکز روسیه در جهان اسلام را دادند.
همچنین یک استراتژی جامع برای ایجاد تقارب روسیه و جهان اسلام و تشکیل کمیته ای از کارشناسان روسیه و جهان اسلام برای طراحی برنامه های آینده روابط روسیه و جهان اسلام تا سال 2025 میلادی که ساخت فیلم و ترجمه کتاب از جمله این برنامه ها می باشد، به تصویب رسید.
در حاشیه همایش کمیته راهبردی تقریب و جهان اسلام توافقنامه ای بین دو کشور روسیه و کویت برای ایجاد مرکز اسلامی میانه روی و اعتدال صورت گرفت.
در این همایش آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع طی سخنانی بر امر تقریب و فعال کردن نقش مسلمانان روسیه جهت بالا بردن فرهنگ عمومی آن کشور تاکید کرد و خواستار همکاری و فعال تر شدن روسیه در حمایت از مواضع جهان اسلام نظیر مسائل فلسطین شد.
در ادامه کومینوف مشاور نخست وزیر روسیه گفت: تا زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی فقط 90 مسجد در روسیه بوده و امروز این کشور دارای 7 هزار و پانصد مسجد است.
در حاشیه این همایش، روسیه نمایشگاه بزرگی از خدمات این کشور به امور مذهبی و اسلامی در ارتباط با مساجد دایر کرد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید