یک مسلمان به ریاست شورای پارلمان ادیان جهان انتخاب شد

یک امام جماعات از جامعه مسلمان شیکاگو اول ماه ژانویه (11 دی ماه) به عنوان رئیس شورای پارلمان ادیان جهان فعالیت خود را آغاز می کند، برای نخستین بار یک نفر از جامعه اسلامی عهده دار این منصب شده است.

به گزارش منابع اینترنتی، عبدالمالک مجاهد نویسنده و فعال مسلمان که به عنوان امام جماعت نیز فعالیت می کند قرار است نقش ریاست شورای پارلمان ادیان جهان را به عنوان یک گروه بین المللی بین ادیان مستقر در شیکاگو که با مدیریت درک فیسکا اداره می شود برعهده گیرد.

درک فیسکا ابراز امیدواری کرده است این انتخاب پیام مثبتی را به جامعه مسلمان منتقل کند.

وی در این رابطه گفت: در میان اعضای این شورا که از این انتخاب ابراز مسرت کرده اند این تفکر وجود دارد که اسلام در سراسر جهان مورد سوء باور قرار گرفته است از این رو می خواهیم اعتماد خود را به جامعه اسلامی به واسطه انتخاب یکی از آنها برای ریاست این پارلمان ابراز کنیم.

فیسکا در این رابطه افزود: از دیگر عللی که مجاهد برای این سمت انتخاب شد به سابقه وی در امر ساماندهی اجتماعی باز می گردد وی ریاست بنیاد بصریت صحیح را برعهده دارد که برنامه های رادیو اسلام را تولید می کند و پیش از این ریاست شورای اسلامی شیکاگو را عهده دار بوده است

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید