پیام صلح و مهرورزی وجوه متمایزکننده دانشگاه‌های ایران از سایر دانشگاه‌هاست

دکتر کامران دانشجو طی پیامی به هشتمین آیین نکوداشت دانش آموختگان غیر ایرانی عنوان کرد: به همه دانش آموختگان غیر ایرانی در مهد علم و فرهنگ و حوزه دیرین تمدن و تدین که با همت و کار مضاعف خود جشن دانش آموختگی خود را برگزار کردند تبریک و تهنیت می گویم.

وی در این پیام تصریح کرد: تعبیر دانش آموختگی بر اساس دریافت درست بانیان این جشن، به جای عبارت فراغت از تحصیل انتخاب شده؛ چرا که دانشجو بودن و علم آموزی در معارف دینی ما حد و نهایتی ندارد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: زن و مرد مسلمان بدون حد و مرز زمان و مکان همه جا و همه وقت موظف به تحصیل و کسب علم و معرفت هستند.

دانشجو عنوان کرد: شما دانشجویان غیر ایرانی بر همین مبنا میهمان کشوری هستید که با نگاه تعظیم و تکریم به مقام علم و دانش می نگرد و به جهان وطنی علم اعتقاد راسخ دارد و بدترین نوع آپارتاید را آپارتاید علمی می داند.

وی علم و دین را میراث مشترک انسانی در جهان خواند و اعلام کرد: در هر کجا که این دو گوهر ناب یافت شود ارزش و اعتبار ذاتی آن قطعی و فرامرزی خواهد بود.

وزیر علوم بیان داشت: ما با همه دین مداران جهان، خاصه مسلمانان و با کلیه دانشمندان احساس نزدیکی می کنیم و در جهت وحدت آنها حول کلمه توحید و اهداف الهی انسانی تلاش می کنیم.

دانشجو اظهار داشت: بر این مبنا حضور شما دانشجویان از سایر کشورها برای تحصیل علم و دانش در ایران ارزشمند و افتخارآفرین است.

وی خاطرنشان کرد: شما می توانید با آثار علمی و فکری و خدمات اجتماعی خود بهترین سفیران ایران در کشور خویش باشید؛ زیرا تعامل فرهنگی و علمی والاترین نوع تعامل است که پایایی و ماندگاری آن با سایر انواع تعاملات و اعتبارات قابل قیاس نیست.

وزیر علوم تصریح کرد: مبانی انسانی پذیرش دانشجو در ایران با تاکید بر رشد و تعالی بشر و خدمت به جوامع انسانی و نفی هر گونه تبعیض و آپارتاید صورت می گیرد که نمونه شاخص و بارز آن در مقاومت مردم، بویژه دانشمندان ما در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هویداست.

دانشجو پیام صلح، عدالت و مهر ورزی را وجوه متمایز کننده دانشگاه های ایران اسلامی از سایر دانشگاه ها خواند و گفت: امید است تا بتوانیم با تکیه بر داشته های علمی و سوابق تمدنی و هویت فرهنگی و تعامل افزایی با موحدان، دانشمندان و دانشجویان، قله های علمی را در سطح جهان و منطقه فتح و شرایط را برای حکومت جهانی مصلح کل و موعود همه انبیا فراهم کنیم.

تاریخ مطلب:

افزودن دیدگاه جدید